neurologická rehabilitační ambulacne

Neurologie Hlučín

Neurologická a rehabilitační ambulace Hlučín v areálu polikliniky.

Rehabilitace a ambulace Hlučín

Jsme nestátní sdružené zdravotnické zařízení, které založil v roce 1992 MUDr. Jindřich Sobotka a MUDr. Jan Němec, za účelem poskytovat komplexní neurologické a rehabilitační služby v rámci prevence i terapie poruch pohybového aparátu.

Veškerá péče je poskytována týmem erudovaných lékařů, fyzioterapeutů a zdravotních sester.

 • Jsme smluvními partnery všech zdravotních pojišťoven.
 • Nabízíme služby i pro individuální samoplátce.
 • Nabízíme možnost uzavření smluv s organizacemi, které přispívají na prevenci a léčbu bolestí pohybového aparátu svých zaměstnanců.

Nabízíme

Rehabilitační ambulanci

Neurologickou ambulanci

EMG laboratoř

Léčebnou rehabilitaci – fyzioterapii

Rehabilitace Hlučín

Rehabilitace - naše služby

Nabízíme Vám řešení těchto potíží

 • terapii bolestivých stavů pohybového aparátu (bolesti hlavy, zad, úponové bolesti atd.)
 • terapii poúrazových a pooperačních stavů
 • terapii zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů (artróza)
 • terapii neurologických onemocnění
 • terapii funkční ženské sterility a gynekologických problémů metodou L. Mojžíšové
 • terapii skolióz, vadného držení těla a dalších ortopedických problémů
 • terapii inkontinence

Poskytujeme

 • Individuální fyzioterapii (léčebnou tělesnou výchovu – LTV)
 • Mechanoterapii
 • Masáže
 • Vodoléčebné procedury
 • Elektroléčbu
 • EXTREMITER (vakuově- kompresní terapii)
 • Termoterapii
 • Světloléčbu a laserovou terapii
 • Plynové injekce

Přeobjednání nebo zrušení termínu terapie je možné nejpozději 24 hodin předem, jinak pacient o objednané procedury přichází!

Individuální fyzioterapie (LTV)


Při individuální fyzioterapii využíváme následujících terapeutických metod a konceptů:

 • Mobilizační techniky a techniky měkkých tkání (manuální medicína)
 • Léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové
 • Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové
 • Senzomotorická stimulace s využitím labilních ploch
 • Kabatova technika - proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)
 • Metoda R. Brunkow
 • Feldenkraisova metoda
 • Léčba inkontinence dle Ostravského konceptu
 • Cvičení s využitím pružných tahů, overballů a velkých míčů
 • Reflexní (vazivová) masáž
 • Míčková facilitace
 • Respirační fyzioterapie
 • Škola zad
 • Kinesiotaping (tejpování)

Mechanoterapie


Naši klienti mohou využít vybavené tělocvičny.

 • Posilovací věž
 • Rotoped
 • Orbitrek
 • Posturomed
 • Velké míče a další labilní plochy
 • Pomůcky pro zlepšení jemné motoriky, rozsahu pohybu a svalové síly končetin

Masáže


 • Nabízíme klasické masáže

Vodoléčebné procedury


 • Vířivé koupele horních a dolních končetin
 • Podvodní masáž
 • Perličkové koupele
 • Jodové koupele

Elektroléčba


 • Diadynamické proudy
 • Träbertovy proudy
 • TENS
 • Elektrogymnastika a elektrostimulace
 • Středněfrekvenční proudy
 • Hydrogalvan – čtyřkomorová lázeň
 • Ultrazvuk
 • Magnetoterapie
 • Krátkovlná diatermie
 • Distanční elektroterapie (VAS 07)
 • REBOX

EXTREMITER (vakuově- kompresní terapii)


 • Přístroj umožňuje provádění terapie založené na automatickém střídání fáze vakua
  a fáze přetlaku v aplikačním válci, ve kterém je umístěna léčená končetina.
 • Mimořádně účinně léčí různé poruchy periferního prokrvení, váznoucí metabolismus
  a zhoršenou trofiku končetin původu cévního, diabetického, neurocirkulačního,
  poúrazového, degenerativního, zátěžového nebo geriatrického.


Termoterapie

 • Parafínové zábaly
 • Lawatherm

Světloléčba

 • Laser
 • Biolampa
 • Solux
 • Infrakabina

Plynové injekce